Yurt İşletmecileri Derneğinin organizasyonu ile geçtiğimiz günlerde Anadolu Yurtlar Derneği,Konya yurtlar Derneği, Aydın Yurtlar Derneği ve Türkiye’nin hemen her ilinden gelen Dernek üyelerinin geniş katılımlarıyla Antalya Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde toplandı.Toplantının yurtder.org ve yurtderforum.com internet sitelerinden de duyurulması, işletmeciler ve dernek üyelerinin seslerinin birleşmesine katkı sağladı. Gerçekleştirilen toplantıda Özel yurtların sorunları ele alındı.
07/05/2017 tarihli yeni yönetmelikte yer alan iki kişilik odaların iptali, öğrencilerin konforunun ve tercihlerinin kısıtlanması açısından da değerlendirilerek toplantının çok konuşulan konuları arasına girdi. Ayrıca ruhsatsız olarak apart, pansiyon, Konukevi,Öğrencievi, residence vb. İsimler altında faaliyet gösteren binaların eksik hizmet nedeniyle öğrencileri mağdur etmesi ayrıca eksik hizmet nedeniyle düşük maliyetlerinden dolayı Meb na bağlı olan özel yurtlara haksız rekabet oluşturması, barınma hizmeti verdiği halde denetimlerinin kontrol altında olmayışı , sözleşmelerinin gayri resmi şartlar taşıması ve buna rağmen öğrenci barınmasına izin verilmesi dile getirilerek, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel yurtların sözleşmelerindeki eksik noktalar da masaya yatırıldı.
Çoğalan KYK yurtlarına rağmen ayakta kalmaya çalışan özel yurtlardaki öğrencilerin konforunu, yemek ve temizlik hizmetlerini göz önünde bulunduran işletmeciler; yeni yönetmelikte yer alan cayma bedellerinin düşük olmasını , yıl içerisinde ücret artırımına gidemediklerini, sadece öğrenciye hizmet verdiklerinden dolayı sezon başında kapasitelerine göre bütçe başladıklarından, ayrılan öğrencilerin yerlerine yeni bir öğrencinin gelmesi mümkün olmadığından dolayı zarar ettiklerini ve buna rağmen ayakta kalmaya çalıştıklarını ifade ettiler.
07/05/2017 tarihli yönetmelikte yer alan yurtlardaki iyileştirme ve yenileme çalışmalarının olduğu maddelerin de üzerinde durularak önceden ruhsatlandırılmış , senelerdir bu işi yapmakta olan ve kazanılmış hakları devam eden özel yurtlara sadece 01/08/2019 yılına kadar süre verilmesi ayrıca; yenileme yapılsa bile bazı yurt binalarının söz konusu maddelere uymaması hususunda konuşan dernek üyeleri , bahsi geçen durumun bazı işletmecileri zor duruma soktuğunu ve yurtlarını kapatmalarına sebebiyet verdiğini de ayrıntılı olarak irdediler.
Değişen yönetmelikte kız ve erkek yurtlarının yönetim kadrosunda şart koşulan cinsiyet ayrımı da toplantının gündem maddeleri arasındaydı . Yönetmelikte yer alan geçici maddeler ile hakları korunan ve uzun yıllar idari kadroda deneyim kazanmış Yurt Müdürleri, Müdür yardımcıları ve Yönetim memurlarının kurumlarını değiştirmeleri ya da kurumlarının kapanması halinde cinsiyet ayrımına göre görevlerine devam edebilecek olmaları ; bayan ise erkek yurtlarında, erkek ise kız yurtlarında görev alamayacak olmaları yurt işletmecilerinin dile getirdiği sorunlar arasındaydı.
Söz konusu yönetmelikten önce ruhsatlandırılmış özel yurtların hizmet kalitelerini yükseltmek ve buna bağlı olarak kontenjan arttırımına gidebilmek için, standartlarını yeni yönetmelikte aranan şartlara göre tekrar düzenlenmesi gerekliliği konuşulan konular arasında yerini aldı. Ayrıca; bazı durumlarda söz konusu kanun maddelerinin yönetmelikte aranan şartlar ile örtüşmemesinin hem kurumlarını yıprattığını hem de bağlı oldukları Milli Eğitim Müdürlüklerindeki denetimlerini zorlaştırdığını konuştular. Yatırım yapan yurt işletmecilerine geçiş süreci tanımadan habersizce Meslek yüksek Okullarına sınavsız geçiş sisteminin sınavlı hale getirilerek, gelen öğrencilerde aşırı düşüş yaşanmış, hazırlıksız ve habersizce yapılan düzenlemeden dolayı bir çok işletme yurdunu kapatacak duruma gelmiştir.
Tüm bu sorunları ayrıntı olarak irdeleyen, sorunlarına olumlu şekilde çözüm arayan ve olumsuz durumlara rağmen söz konusu yönetmelikteki şartların iyileştirilmesini amaçlayan Yurt İşletmecileri Derneği üyeleri kazanılmış haklarının devam ettirilmesi için adımlar atacaklarını; gelecek yıllarda da öğrencilere hizmet vermeyi amaçladıklarını dile getirerek toplantılarını sonlandırdılar.
                                                                                                                           Hazırlayan
                                                                                                       Kastamonu Cumhuriyet Öğrenci Yurdu
                                                                                                                             Müdürü
                                                                                                               Özlem Ortaakarsu Küçükbulut