Aydın ili Nazilli ilçemizde özel yurt işletmeciliği yapan işletmecilerimizle sektörel sorunlarımızı ele alarak derneğimiz hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledik. Derneğimizin ancak çoğulcu katılımlarla başarıya ulaşabileceği konusunda fikir birliğine vardık. İşletmecilerimizin genel görüşü oluşumuzun başarılı olabileceği yönündeydi, üyelik konusunda olumlu görüş birliğine varıldı.