Uzun süreden buyana görüştüğümüz meslekte 35 yılını tamamlamış olan Sayın Niyazi Aykut hocam ile sektörel sorunlar üzerinde her zaman dayanışma içerisinde olmuşuzdur. Niyazi hocamın oluşumumuz hakkındaki fikirleri olumlu ve destekleyicidir. Toplamda Türkiye genelinde 600 - 800 civarında Özel yurt bulunduğunu, Şehir bazında dernekleşmenin maddi külfet getirdiğini , güç bölünmesine yol açtığını, Kurumlarımız hakkında karar merciinin Ankara'da bulunduğunu ve sektörün dayanacak gücü kalmadığını zamanın aleyhimize işlediğini bu yüzden güç birliği yaparak tüm yurtların Ankarada tek merkezde birleşmesinin olumlu bir davranış olduğu konusunda fikir birliğine vardık.