İzmir Buca Ege Bölgesi Özel Yurt Işletmecileri Derneği Başkanı Sayın Çeliker Gökçin ile görüştük, sektörel anlamda dernekleşmelerin olumlu olduğu hakkında görüş bildiren Sayın Çeliker Gökçin bey ne kadar çok dernek kurulursa yurt  işletmecilerinin sorunlarının çözümünün daha kolay olacağını, tüm şehirlerde derneklerin kurulmasını sonrasındada Federasyon ve Konfederasyon olmanın en uygun çözüm olduğunu, bu tür oluşumların zaman gerektirdiğini zaman içerisinde bu derneklerin federasyon sonrasında konfederasyon haline gelmesinin sektörün sorunlarında çözüm olabileceğini belirtti. Kendisine kurulan derneğimiz hakkında bilgilendirmede bulunduğumuz Çeliker bey çalışmalarımızı olumlu bulduğunu, Özel yurt işletmecilerinin karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde dayanışma içerisinde hareket etmemizin olumlu olacağı hakkında görüş birliğine vardık.