0 (542) 726 5111                  iletisim@yurtder.org

     Toplum Mühendisliği açısından bakıldığında en önemli hammadde olan genç kuşaklara ev sahipliği yapan öğrenci yurtlarının işletmecileri, En küçük haliyle bile büyük yatırımlar yaparak, Vatansever gençliğe hiçbir müdahelede bulunmaya teşebbüs etmemiştir. Kötü amaçlı 15 Temmuz ihanetinin faillerinin beyin yıkama yöntemi ile hain yetiştirme yurtları olarak suistimal ettikleri sektörümüz ve gençlerimiz öğrenci yurtlarının işletmeciliğinin ne denli önemli bir sektör olduğunun göstergesidir.Bu darbe girişiminin organizasyonunda ve oluşumda öğrenci yurtlarının ne denli kötü niyetle kullanılabileceğini üzülerek hep birlikte yaşadık.Bu yaşadığımız acı tecrübe bizlere, mesleğimize daha sıkı sıkıya bağlanmamız gerekliğini hissettirdi. Bunun sonrasında Ülke çapında Yurt İşlemecileri olarak bir araya gelerek derneğimiz için gerekli kuruluş kararını verdik.

 

Öğrenci Yurtları işletmecilerinin derneği altında yapmak istediğimiz bir çok sektörel yenilikler arasında belli başlıcaları aşağıdaki gibidir.

 

 1-Üniversite’ye giden gençlerimiz zamanının küçük bir kısmını okullarında, kalan büyük kısmını öğrenci yurtlarında geçirmektedir. Fakat gerek veli, gerek öğrenci, gerekse diğer kurumlarca üniversite öğretim üyelerine gösterilen saygının küçük bir kısmını dahi elde edememektedirlerdir. Bunun en güzel örneği de yerleştirme döneminde telefon açıldığında gelen ilk soru KAÇ PARA olmasıdır. Yemeğin, temizliğin, ısınmanın bir maliyet hesabı yapılabilir. Ama Her Anne Babanın en önemli varlığı olan çocukların hastalandığında ilgilenen, Haber alınamadığında haber veren, sosyal ilişkilerinde sorun yaşadığında yardımcı olan vb. kısacası alınan ücret karşılığında çocuğa Annelik Babalık yapmanın bir maliyet hesabı olamaz. Sektörümüzdeki her işletmeci ve görevlinin gecikmiş olan hak ettiği saygıyı, sektörümüzün itibarını kazandırmak.

 2- Bugüne kadar yasal olarak elde edilmiş sektörel hakların korunması.

 3- Yeni çıkan yönetmelikle ilgili ortaya çıkan hak mağduriyetlerinin hukuksal anlamda savunulması. Devamında sektörel iyileştirme amacıyla hukuksal mücadele verilmesi.

 4- Kalifiye personel sıkıntısının giderilmesi.

 5- Maliyetlere yansıyan Su, Elektrik, Doğalgaz, KDV vb konularda ücretlendirmelerin iyileştirilmesi.

 6- Yapılacak senetlerin tahsilat anlamında sorun olmayacak şekilde düzenlenmesi, Sorunlu senet alacaklarının bir merkez tarafından sektörde akademik deneyime sahip avukatlarla desteklenmesi.

 7- Genel anlamda tüm yurtların yüksek maliyetlerle çözdüğü veya hala çözemediği internet sorunu ile ilgili tek merkezden ekonomik ve profesyonel çözüm.

 8- Teftişlerde her il, ilçe Milli eğitim müdürlüklerinin ve memurları tarafından faklı yorumlamaların önüne geçilmesi. Karşılaşılacak sorunlarda derneğimizin hukuk bürosundan destek verilmesi.

 9- Milli eğitim bakanlığının özel yurtlar için hazırladığı Modülün bir benzeri olarak, Öğrenci bilgi sisteminin kurulması. ( sorunlu öğrencinin, kaldığı yurtla sorununu çözmeden, yurt tan yurda geçişinin engellenmesi)

10- Özel öğrenci yurtlarının teftişinde bulunan heyetin içerisinde bir özel yurt temsilcisinin bulunması.

11- Yangın Önleyici sistemlerin, Turnike sistemleri, Çamaşır otomatı, yiyecek otomatı vb. ihtiyaçların profesyonel ve ekonomik şekilde bir merkezden çözülmesi.

12- Bünyemizde Özel yurt işletmeciliği dalında akademikleşmiş, işletmecilerimizin karşılaşacağı her türlü sorunda yanlarında olacak hukuk bürosu kurulması. Çözüldü )

13- 15 Temmuz ihanetinin benzerlerinin yaşanmaması adına hem işletmeci hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üzerimize düşenin yapılması gerekirse bu konuda devletimizin Askeri, polisi gibi görev alarak devletimizi bilgilendirerek, Devletimizin yanında vatanımıza birliğimize sahip çıkılabilmesi adına, Sektörün standartlarının belirlenerek yeni özel yurt açılmak istendiğinde söz sahibi bir kurum olunarak, kötü amaçlı işletme ve işletmecilerin denetiminin her hangi bir bakanlık, Kurum, Kuruluş tarafından değil de sektörümüzün oluşturduğu bir kurum tarafından yapılması.

14 - Sektörel haksız rekabete neden olan ve olumsuz şartlarda hizmet verilmesinin sonucunda özel yurtların saygınlığına gölge düşüren Ruhsatsız işletmeler ile etkin mücedele edilmesi.

15- Bilmem kaç yıl önce kurulmuş fakat genel anlamda hemen hiç bir şekilde hitap ettiği sektördeki işletmecilerin dahi haberi olmadığı bir STK olmamak. ( Çözüldü )

16- Tüm yukarıda yazılan sorunların sadece yazıda kalmayarak, Hantal ve statü meraklısı olmayan, Dinamik, Vizyon sahibi, Öz güven sahibi, girişimci bir yönetimle hayata geçirilmesi.

En büyük sorunumuz Sektörümüzle ilgili bir yönetmelik hazırlanmış ama duyan enson bizler olmuşuz.Düşünün Avukatlarla ilgili bir düzenleme yapılsa STK olarak Barolar Birliği masanın bir köşesinde olurdu.Emlakçılar, Çaycılar, Fırıncılar da kaderini belirleyecek masada olurdu ama ne yazık ki güçlü bir STK ya sahip olmayan sektörümüz masada yer almayı bırakın, bazı maddeleri uygulanması imkansız bir yönetmelik ile karşı karşıya kalmıştır.

İşte bizler bütün bu sorunları alt edebilmek adına K.K.T.C. Lefkoşa, Ankara, Zonguldak, Erzurum,Tekirdağ, Kütahya, Uşak, Antalya, Erzurum, Denizli, Aydın, Kayseri, Gümüşhane,  Isparta, Trabzon, Sinop, Çanakkale, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli de işletmeleri olan özel yurtçular olarak bir araya geldik. İstedik ki bir şehir derneği olmayalım, Büyük küçük ayırmadan sektördeki tüm işletmelerin sesi olsun. Ayrıca küçük bir dernekçik değilde güçlübir dernek olması için elimizi cebimize sokarak güçlü ekonomisi olan bir dernek kurduk.  Ankarada toplandık 7 saat boyunca sorunlarımızı tartıştık kararımızı verdik. Lokasyon olarak Başkentimizin uygun olduğuna, olası mücadelemizi vereceğimiz bölgeye alışmış bir yönetim Gerek hukuksal mücadele aşamasında gerekse bilgi edinme anlamında bağlı olduğumuz Milli Eğitim Bakanlığına ve karar mercilerine yakın olmalıydı. Saygılarımızla..